نمونه کار با سایدبار دو طرفه

سلام!

اگر سوالی دارید بپرسید.