نمونه کار ۲ ستونه با صفحه بندی

سلام!

اگر سوالی دارید بپرسید.