مدرسین

دیدار با معلمان کارآفرین ما

استاد شهریار بافته
مدرس شیمی کنکور
مهندس سلطانی
مدرس کامپیوتر و کنکور
استاد کمالی
مدرس تخصصی دروس ریاضی و هندسه و گسسته و کنکور
مهندس رضا معمار
مدرس ریاضی کنکور و کالج های آلمان
دکتر خدابنده
مدرس فیزیک کنکور
دکتر فاطمی
مدرس ریاضی
استاد ذوالقدر
مدرس زبان کنکور
استاد ثابتی
مدرس عربی کنکور
استاد سُرنی
مدرس فیزیک کنکور

خدمات فن آوری ما به میزان قابل توجهی بهبود یافته است

بیا تجربه زندگی واقعی زندگی صرفه جویی کنید
سلام!

اگر سوالی دارید بپرسید.