نمونه کار بدون فیلتر

سلام!

اگر سوالی دارید بپرسید.